فصل سوم – احتساب سوابق

ماده 14
بیمه شده می تواند با رعایت ماده (14) قانون و رعایت ماده (2) این آیین نامه حداکثر بیست سال از سوابق قبل از تاریخ تصویب این آیین نامه را به ترتیب مذکور در این فصل جزو سوابق لازم به منظور احتساب و دریافت مستمری از کار افتادگی ،فوت و حقوق بازنشستگی مورد احتساب قرار دهد:
– سالهای کارآموزی و وکالت قبل از فروردین ماه سال تصویب این آیین نامه که پروانه خود را تمبر کرده باشد.
– سوابق خدمت رسمی ثابت یا عناوین مشابه دولت.
– سوابق خدمت قضایی.
– مدت خدمت وظیفه عمومی.
تبصره 1- سوابق مذکور در فوق هنگامی محاسبه خواهد شد که حق بیمه مربوط طبق مقررات این آیین نامه به صندوق پرداخت شده باشد.
تبصره 2- بیمه شدگانی که تمایل به احتساب سوابق خود به شرح این ماده را دارند، باید ظرف چهارده ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه و یا اخذ پروانه وکالت چنانچه موخر بر تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه باشد، به صندوق مراجعه و توافقنامه لازم را با صندوق امضاء کنند.
تبصره 3- در مورد سابقه بیمه شدگان جانباز و آزاده طبق قوانین مربوط به جانبازان و آزادگان عمل می شود.
ماده 15
حق بیمه سابقه بیمه شده عبارت از دوازده درصد مبلغ ماخذ درآمد ماهانه موضوع ماده (2) این آیین نامه و تبصره آن می باشد.
تبصره – پرداختیهای هر بیمه شده طبق مقررات آیین نامه تعاون (مصوب 1341) از مبلغ محاسبه شده در ماده فوق کسر و بقیه را بیمه شده می تواند با توافق صندوق به اقساط پنج سال پرداخت کند. اولین قسط در موقع تنظیم موافقتنامه پرداخت می شود.
ماده 16
در صورتی که بیمه شده موضوع ماده (14) این آیین نامه از کار افتاده یا فوت شود صندوق متناسب با اقساط پرداخت شده حق بیمه در مقابل او یا بازماندگان وی متعهد است چنانچه بیمه شده یا بازماندگان مذکور اقساط باقی مانده را کلا” به صندوق پرداخت نمایند یا موافقت کنند که اقساط بدهی حق بیمه از مستمری کسر شود در این صورت از مستمری استحقاقی کامل استفاده خواهد کرد.
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function get_footer() in /var/www/html/wp-content/themes/oceanwp/singular.php:76 Stack trace: #0 /var/www/html/wp-includes/template-loader.php(106): include() #1 /var/www/html/wp-blog-header.php(19): require_once('/var/www/html/w...') #2 /var/www/html/index.php(17): require('/var/www/html/w...') #3 {main} thrown in /var/www/html/wp-content/themes/oceanwp/singular.php on line 76