ماده 12

نیروی انتظامی، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها مکلفند کلیه وقایع فوت و ولادت اتباع خارجی مقیم ایران در حوزه ماموریت خود را به اداره ثبت احوال محل اعلام نمایند.