ماده 32

نظر به ذکر اسامی تعداد 22 قلم مواد صنعتی و شیمیائی، در جداول شماره 1 و 2 ماده 12 کنوانسیون 1988، در ماده 40 قانون، اسامی دقیق این مواد به ترتیب عبارتند از:
1- انیدریداستیک
2- استون
3- اسیدان
4- استیل انتراتیلیک
5- اتیل اتو
6- هیدروکلریک اسید
7- ایزو سافرول
8- اسید لیسرژیک
9- متیل دی اکی- فنیل – 3 و 4 پروپال2،
10- متیل اتیل کتون
11- اسید فنیل استیک
12- (1- فنیل 2- پروپان)
13- پیپرونال
14- پرمنگنات پتاسیم
15 – سافرول
16- اسید سولفوریک
17- تولوئن
18- افدرین
19- ارگومترین
20- ارگوتامین
21- پیپریدین
22- سوداندرین.
تبصره 1- چون تعدادی از مواد مذکور، به جهات مصارف خاص، در دسترس عموم است، در کلیه موارد کشف مواد مذکور، سوءنیت مرتکب با توجه به میزان مواد و سایر عوامل ملاک احراز جرم توسط دادگاه است.
تبصره 2- ذکر داروهای روان‌گردان در ماده 40 قانون متاثر از عنوان کنوانسیون 1988 بوده و منصرف از قانون مربوط به مواد روان‌گردان (پسیکوتروپ) مصوب 1354 می‌باشد که در کنواسیون 1971 تصویب شده است.
تبصره 3- وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلف است آئین‌نامه اجرائی مربوط به مواد روانگردان را حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و پس از تصویب ستاد به اجراء بگذارد.

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function get_footer() in /var/www/html/wp-content/themes/oceanwp/singular.php:76 Stack trace: #0 /var/www/html/wp-includes/template-loader.php(106): include() #1 /var/www/html/wp-blog-header.php(19): require_once('/var/www/html/w...') #2 /var/www/html/index.php(17): require('/var/www/html/w...') #3 {main} thrown in /var/www/html/wp-content/themes/oceanwp/singular.php on line 76