ماده 4

احزابی ‏که در سطح کشور فعالیت ‏می‏‌کنند، می‏توانند تحت‏ عنوان ائتلاف، در هر یک از استان‌‏ها و شهرستان‏‌های مورد نظر فعالیت کنند.
احزاب تشکیل‏ دهنده آن دسته از ائتلاف‏‌هایی ‏که ‏فعالیت‏ استانی و شهرستانی می‏‌کنند، درصورت داشتن شعبه‏ استانی و دفتر شهرستانی، می‌‏توانند تحت عنوان ائتلاف از عنوان حزب نیز استفاده کنند و در غیر این صورت، تنها مجاز به استفاده از عنوان ائتلاف مربوط هستند.