فصل اول – نرخ و نحوه وصول آن

ماده 1
وکلا و کارگشایان دادگستری و کانون وکلای دادگستری که در این آیین نامه به ترتیب (بیمه شده) و (کانون) نامیده می شوند با رعایت تبصره ماده (1) قانون به ماخذ ارقام مذکور در ماده (2) این آیین نامه مکلف به پرداخت حق بیمه ماهانه زیر هستند:
الف – سهم بیمه شده هشت درصد.
ب – سهم کانون چهار درصد.
ماده 2
درآمد ماخذ محاسبه حق بیمه موضوع این آیین‌نامه به عنوان پایه برای سال اول اشتغال به وکالت وکلای پایه دو و سه و کارگشایان (1) برابر و برای وکلای پایه یک (2/1) برابر حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری در هر سال خواهد بود که به ازای هر سال اشتغال به وکالت ده درصد (10%) مبلغ پایه به هر گروه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ پایه آن گروه اضافه می‌شود
تبصره – درآمد ماخذ محاسبه حق بیمه وکلای پایه دو معادل (80) درصد، و وکلای پایه سه و کارگشایان معادل (70) درصد وکلای پایه یک است .
ماده 3
صندوق مکلف است نام بیمه شدگان را با ذکر درآمد ماخذ محاسبه حق بیمه آنها در دفتری به نام دفتر ثبت حمایت درج کند.
ماده 4
دفترچه خاصی که برای سی سال تنظیم می شود به بیمه شده تسلیم می شود تا پرداختهای مربوط به حق بیمه در آن ثبت شود.
ماده 5
حق بیمه سهم بیمه شده حداقل هر سه ماه یک بار باید به حساب صندوق نزد یکی از بانکهای معرفی شده به وسیله صندوق واریز و فیش آن برای ثبت در دفتر ثبت حمایت تسلیم صندوق شود.تجدید پروانه وکالت بیمه شده موکول به ارایه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه سال یا سالهای قبل است.
تبصره 1- در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه شده در مدت معوق به ده درصد ماخذ وصول حق بیمه محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره 2- حق بیمه سهم کانونها هر دو ماه یکبار از طرف صندوق تعیین و به کانونها اعلام خواهد شد،کانونها مکلفند حداکثر ظرف یک ماه مبالغ اعلام شده را به حساب صندوق واریز نمایند.
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function get_footer() in /var/www/html/wp-content/themes/oceanwp/singular.php:76 Stack trace: #0 /var/www/html/wp-includes/template-loader.php(106): include() #1 /var/www/html/wp-blog-header.php(19): require_once('/var/www/html/w...') #2 /var/www/html/index.php(17): require('/var/www/html/w...') #3 {main} thrown in /var/www/html/wp-content/themes/oceanwp/singular.php on line 76