بخش سوم – مستمری بازماندگان

ماده 12
در صورت فوت بیمه شده باز نشسته یا از کار افتاده، همچنین در صورت فوت بیمه شده ای که حق بیمه یک سال، متضمن پرداخت حق بیمه نود روز در آخرین سال حیات را پرداخته باشد بازماندگان وی (همسر، فرزندان، پدر یا مادر او درصورتی که واجد شرایط مذکور در ماده (20) این آیین نامه باشند) استحقاق دریافت صد در صد مستمری استحقاقی او را به عنوان مستمری بازماندگان خواهند داشت .
تبصره . منظور از مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی مستمری حین فوت اوست ، درمورد بیمه شدگانی که در اثر هر نوع حادثه یا بیماری و قبل از برقراری مستمری فوت شوند، مستمری استحقاقی عبارت است از کارافتادگی که طبق این آیین نامه قابل احتساب و پرداخت است .
ماده 13
حق مستمری هر یک از بازماندگان بیمه شده متوفی به شرح زیر است .
الف – میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی (50%) مستمری استحقاقی متوفی است و درصورت تعدد همسر دائم میزان مذکور به تساوی بین آنها تقسیم می شود.
ب – میزان مستمری فرزندان بیمه شده متوفی معادل (25%) مستمری استحقاقی بیمه شده است . درصورتی که هیچ یک از پدر و مادر در قید حیات نباشند سهم فرزندان (50%) است که به نسبت مساوی بین فرزندان تقسیم می شود به هر حال بازمانده یا بازماندگان متوفی از صد در صد مستمری متوفی استفاده خواهند کرد و بیش از صد درصد ممنوع خواهد بود.
ج – میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه شده متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی است .
تبصره – مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از چهار پنجم مستمری استحقاقی متوفی تجاوز کند و در صورتی که از این میزان تجاوز کند سهم هر یک از بازماندگان به نسبت تقلیل داده می شود و در این صورت اگر یکی از مستمری بگیران فوت یا فاقد شرایط دریافت مستمری شود سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم بندی مذکور در این ماده افزایش می یابد.
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function get_footer() in /var/www/html/wp-content/themes/oceanwp/singular.php:76 Stack trace: #0 /var/www/html/wp-includes/template-loader.php(106): include() #1 /var/www/html/wp-blog-header.php(19): require_once('/var/www/html/w...') #2 /var/www/html/index.php(17): require('/var/www/html/w...') #3 {main} thrown in /var/www/html/wp-content/themes/oceanwp/singular.php on line 76