تصویب‌نامه راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف‌کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات به شرح مندرج در بند «د» ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی – مصوب 1383/10/09

ماده 1
مصرف‌کننده در موارد زیر به علت شرائط خاص کالا و خدمات، فاقد حق انصراف به شرح مندرج در بند «د» ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی خواهد بود مگر این‌که طرفین به نحو دیگری توافق نمایند:
الف‌- در مورد خدمات، در صورتی که با توافق مصرف‌کننده ارائه آن قبل از پایان هفت روز کاری شروع شده باشد.
ب‌- ارائه خدمات برای تحویل مواد غذائی یا سایر کالاهائی که مورد مصرف روزانه دارند.
ج‌- کالا یا خدماتی که قیمت آنها توسط نوسانات بازارهای مالی تعیین می‌شود و خارج از اختیار تامین‌کننده است.
د- کالاهای ساخته شده با مشخصات فردی مصرف‌کننده که به طور واضح جنبه شخصی دارند یا این‌که به دلیل طبیعت آنها نمی‌توانند بازپس داده شوند و یا این‌که به سرعت قابلیت فساد و خرابی دارند.
ه‍ (اصلاحی 1383/11/28)- نوارهای صوتی و تصویری و نرم‌افزارهای رایانه‌ای بسته‌بندی شده که به وسیله مصرف‌کننده بازشده باشند و کارتهای اشتراک رمزدار اینترنتی که بسته‌بندی و رمز آن بازشده باشد.
و- روزنامه، نشریه و مجلات مطابق تعریف قانون مطبوعات.
تبصره(اصلاحی 1383/11/28)- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است فهرستی از مصادیق کالاها و خدمات مندرج در بند «ج» این ماده را تهیه و ضمن نگهداری اطلاعات به صورت روزآمد، از طریق شبکه جامع اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور و پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان یاد شده و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به آگاهی عموم برساند.
ماده 2
خدمات مالی زیر، موضوع بند «الف» ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی خارج از شمول قواعد حمایت از مصرف‌کننده می‌باشد:
الف‌- خدمات مربوط به سرمایه‌گذاری.
ب‌- خدمات بیمه‌ای.
ج‌- خدمات سایر موسسات مالی و اعتباری.