ماده 33

به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی از هر قبیل، اعم ازتولید، توزیع ،خرید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود،اعضای ستاد به شرح زیر می‌باشند:
1ـ رییس جمهور
2ـ دادستان کل کشور
3ـ وزیر کشور
4ـ وزیر اطلاعات
5ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
6 ـ وزیر آموزش و پرورش
7 ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
8 ـ فرمانده نیروی انتظامی
9 ـ سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی تهران
10 ـ سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی
11ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج
12ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
تبصره 1ـ رییس جمهور می‌تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید.
تبصره 2ـ برای پیشگیری از ارتکاب جرایم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجه ای برای این امر اختصاص و به دستگاههای ذیربط موضوع همین ماده ابلاغ نماید.