قانون تغییر ساعت رسمی کشور – مصوب 1386/05/31

ماده واحده
ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت 24 روز اول فروردین‌ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت 24 روز سی‌ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ سی و یکم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1386/6/21 به تایید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل – رئیس مجلس شورای اسلامی